رفتن به محتوای اصلی

وبسایت اصلی

دوره ابتدایی

ورود به صفحه اختصاصی دوره ابتدایی

ورود به سایت

دوره دبیرستان

ورود به صفحه اختصاصی دوره دبیرستان

ورود به سایت

آشنایی با

مجتمع آموزشی غیردولتی طرح نو

تعلیم و تربیت رکن رکین هر اجتماعی است، چرا که نیروهای انسانی هر اجتماعی بر اساس مدل های تربیتی رشدکرده و ارزش های تعلیم یافته را بکاربرده و ساختار اجتماعی را بر این اساس شکل می دهند. آنچه به کودکان در نظام تعلیم و تربیت ارائه می شود، چشم انداز آینده ی زندگی آنان را شکل می دهد.

روش تعلیم و نگاه به آموزش و جایگاه کودک در این نظام، تعین کننده ی سیاست های اجرایی است. با پیشرفت علم و آگاهی انسان از چگونگی یادگیری و شناخت مراحل رشد کودک، از دهه ی پنجاه میلادی به بعد بشر به این نتیجه رسید که آموزش به معنی انبارکردن دانسته ها در مغز نیست بلکه آموختن این نکته است که با شرکت در فرآیند آموزش، استقرار دانش امکان پذیر می شود.

علمای تعلیم و تربیت بر این یافته تاکیددارند که بشر حداقل هفت استعداد یا هوش داردکه عبارتند از:

  • هوش زبانی کلامی
  • هوش فضایی دیداری
  • هوش منطقی ریاضی
  • هوش بدنی
  • هوش موسیقیای
  • هوش میان فردی
  • هوش درون فردی

مطالعه بیشتر

 

 

 

 

 

آخرین اخبار و اطلاعیه‌ها و رویدادهای مجتمع آموزشی  غیردولتی طرح نو