رفتن به محتوای اصلی

آزمایشگاه‌های علوم و زیست

آزمایشگاه‌‌ ها

 

نوآوری، نقطه عطف اختراعات و نمودی ارزشمند از تفکر و ذهن خلاق می­ باشد. آزمایش ­کردن یکی از راه­های آموختن اصول و نتایج کلی علم است که می ­تواند دانش­ آموز را راغب به تفکر، بحث و نتیجه­ گیری و در نهایت یادگیری مطلوب نماید.

آزمایشگاه مدرسه به عنوان یک واحد عملیاتی نظام آموزشی، باپرورش تفکر خلاق و تربیت افرادی کاوشگر، نقش مهمی در شکوفایی خلاقیت دانش ­آموزان دارد. با بهره­ گیری از یک آزمایشگاه خوب، امکان تدریس عملی برای هردرس فراهم می ­گردد که دانش­ آموزان می توانند نوآوری های خود را در مدرسه و جامعه نشان ­دهند. همچنین با استفاده از ابزار کمک آموزشی، آموزش بسیار ساده و فهم بسیاری از مطالب آسان­تر، موثرتر و پایدارتر می گردد.

 

اهداف آزمایشگاه مجتمع آموزشی طرح نو:

 

  •    برانگیختن انگیزه علمی و حس کنجکاوی شاگردان
  •   قابل لمس نمودن مطالب و ایجاد تمرکز حواس
  •   محتوا بخشیدن به متن درس
  •  درک نکات درسی، توضیح عملی و تفهیم به دانش­ آموزان
  •  پیشرفت و پیشبرد مهارت های عملی و علمی در انجام دادن آزمایش
  • تقویت حس تعامل و مشارکت بین همکلاسی ها و معلم خود
  • تشویق دانش آموز به طرح ایده‌های نو
  • ایجاد زمینه تفکر در انجام آزمایش

 

 

تصاویر آزمایشگاه

آشنایی با سایر امکانات مجتمع آموزشی غیردولتی طرح نو