رفتن به محتوای اصلی

ارتباط با ما

 

اطلاعات تماس:

 تبریز، انتهای توانیر به سمت اتوبان پاسداران، شهرک ولی امر، بلوار سلوی، مجتمع آموزشی غیردولتی طرح نو

تلفن دبستان پسرانه: ۰۴۱۳۶۶۷۸۲۸۵ 

تلفن دبستان دخترانه:  ۰۴۱۳۶۶۸۰۰۴۶

تلفن دبیرستان پسرانه: ۰۴۱۳۶۶۷۱۱۷۸

تلفن دبیرستان دخترانه:۰۴۱۳۶۶۶۰۴۶۵ 

فکس : ۰۴۱۳۶۶۷۰۶۴۶

پست الکترونیکی:info@tarhnoschool.com