رفتن به محتوای اصلی

زبان فرانسه

 

زبان فرانسه

سال تحصیلی 96-95 تدریس زبان فرانسه که مسبوق به سابقه در مدارس سطح شهر تبریز نبود، در این مجتمع آغاز شد و انگیزه مسئولین این مجتمع آموزشی دید بسیط آن ها به آینده تحصیلی دانش‌آموزان بود زیرا دانستن یک زبان خارجی برای ادامه تحصیلات در مقطع دانشگاه دیگر کفایت نمی کند و از این رو برای اخذ روادید و بورس تحصیلی از دانشگاه‌های کشورهای فرانسه‌زبان (فرانسه،بلژیک، سویس و کانادا)، نیاز به آموختن زبان فرانسه خواهد بود و همچنین برای اخذ بورس ارآس موس مودوس (Erasmus Mundus) که بورس‌های اتحادیه اروپا می‌ باشد، نیاز به یادگیری حداقل دو زبان اروپایی می باشد. به همین دلیل، تدریس زبان فرانسه حائز اهمیت فوق العاده‌ای برای تحصیلات دانشگاهی دانش‌آموزان می‌باشد.

با توجه به اینکه متدهای آموزشی موجود در کشور فرانسه برای آن دسته از دانش‌آموزان غیر‌فرانسوی تدوین شده که در کشور فرانسه زندگی می‌کنند، به این نتیجه رسیدیم که این متد آموزشی نمی تواند برای مدرسه‌ای در ایران کارآمد باشد و لذا تحریر 6 جلد کتاب مختص دانش‌آموزان این مجتمع آموزشی در دستور کار قرار گرفت که به تدریج هر سالتحصیلی تدریس خواهد شد. البته قابل ذکر است که کلاس‌های هفتم، هشتم و نهم برنامه تدریس زبان فرانسه را در برنامه هفتگی خود دارند و برای کلاس‌های دهم، یازدهم و دوازهم نیز فوق برنامه زبان فرانسه برگذار خواهد شد.

جلد 1 برای کلاس هفتم، اختصاص به آشنایی با زبان فرانسه دارد : تلفظ – مفهوم مذکر و مونث در فرانسه – مفهوم جمع در فرانسه – فعل (بودن) – حروف اضافه اولیه – صفت و موصوف – روزها، ماه‌ها در این سالتحصیلی تدریس می‌شود. در پایان این سالتحصیلی، دانش‌آموزان سطح (A1-1) را که رتبه بندی مرکز زبان اتحادیه اروپا می ‌باشد، کسب می کنند. جلد 2 برای کلاس هشتم، بازبینی مطالب جلد 1 -  فعل (بودن) و صفات ملکی – فعل (داشتن) – مفهوم منفی کردن در فرانسه – مفهوم سوالی کردن در فرانسه – افعال گروه اول – افعال گروه دوم – افعال گروه سوم - بیان زمان و ساعت – حروف اضافه ثانویه را تشریح می کند. در پایان این سالتحصیلی، دانش‌آموزان سطح (A1-2) را کسب می کنند. جلد 3 برای کلاس نهم، تدوین داستان یک خانواده ایرانی می‌باشد که متشکل از پدر، مادر، یک پسر و یک دختر که به دلیل شغل پدر در فرانسه ساکن می‌شوند. در این جلد، کتاب به دو بخش متن و مکالمه تقسیم خواهد شد ولی کار تحریر آن در طی سالتحصیلی 98-97 انجام خواهد گرفت و دانش‌آموزان سطح (B1-1) را کسب خواهند کرد. 3 جلد بعدی نیز در ادامه این داستان خواهد بود. با این وصف که در پایان مقطع تحصیلات متوسطه، دانش‌آموزان به سطح (B2) خواهند رسید که سطح الزامی برای اخذ بورس تحصیلی اتحادیه اروپا می ‌باشد.