رفتن به محتوای اصلی

سالن غذاخوری


 

سالن غذاخوری

سالن غذاخوری مجتمع غیردولتی طرح نوبا مساحت 195 مترمربع و ظرفیت 180نفر، دارای 30 میز شش نفره و 160 صندلی برای دانش آموزان می باشد.

 

تصاویر

آشنایی با سایر امکانات مجتمع آموزشی طرح نو