رفتن به محتوای اصلی

سخن مدیر مجتمع آموزشی

 

آشنایی با مجتمع آموزشی غیر دولتی طرح نو

مجتمع آموزشی طرح نو در سال   ۱۳۸۳ فعالیت خود را با هدف آموزش کار گروهی و تفکر علمی به معنای درست دیدن، دقت کردن و دنبال پاسخ گشتن آغاز نمود. برنامه های آموزشی این مجموعه بعد از ۳ سال کار نظری و بازدید از مدارس معتبر در سایر شهرهای کشور و مطالعه و همفکری با کارشناسان متخصص امر آموزش طراحی شد. هدف از این برنامه ها ایجاد بستر مناسب برای رشد استعدادهای کودکان است.