رفتن به محتوای اصلی

قصه گویی

کارگاه قصه گویی و نمایش خلاق:

قصه گویی قدیمی ترین شکل ادبیات است. ازهزاران سال پیش از آن که صنعت چاپ و نوشتن و خواندن به صورت پدیده های همه گیر فرهنگی درآید، تاکنون ادبیات شفاهی بصورت قصه گویی رواج داشته است. قصه گویی در برنامه های آموزشی از اهمیت ویژه ای برخورداراست. آموزگاری که تمرین قصه گویی می کند، می داند که این هنر در پیشبرد برنامه یآموزشی دوره ابتدایی کاربرد عملی و واقعی دارد. معلم قصه گو میداند که امکان ندارد کودکان تجربه ای را که از راه قصه گویی می تواند در زمیینه ی پیشرفت زبان آموزی به دست آورند با شیوه ی دیگری کسب کنند. همان بالابردن مهارت گوش کردن که از طریق قصه گویی انجام می گیرد به تنهایی کافی است که موضع قصه گویی را به صورت شکلی از هنر در برنامه درسی مستحکم کند. هرچند خلاقیت جز جدانشدنی هر هنری و از جمله هنر نمایش است، بااین حال به نوعی از نمایش فرآیند محور که ربطی به اجرا برای تماشاگران ندارد، اصطلاحا نمایش خلاق می گویند. این نمایش شیوه ای برای آموزش و یادگیری برمبنای گرایش جهانی به بازی نمایشی است که در هر انسانی یافت می شود در این نمایش خود راه هدف است. به عبارت دیگر تاکید برفرآیند تمرین است. از امتیاز های آموزشی نمایش خلاق می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

 

  • تحلیل ادبی

  • مهارت های گوش کردن

  • زبان محاوره

  • اندیشیدن خلاق

  • برنامه ریزی

  • مهارتهای ارزیابی موثر

قصه گویی و نمایش خلاق به تناسب سن دانش آموزان در پایه های اول تا پنجم برگزار می شود.