رفتن به محتوای اصلی

کارگاه قالیبافی

کارگاه قالیبافی

هوش فضایی-دیداری یکی از استعدادهای هفت گانه آدمی است.یکی از برنامه های مجتمع طرح نو برای تقویت این استعداد در کودکان آموزش قالیبافی برای نقشه خوانی و تبدیل طرح دو بعدی به شکل سه بعدی و کاردستی است. در مجتمع طرح نو کارگاه قالیبافی برای دانش آموزان مقطع ششم برای اهداف ذیل تدارک داده شده است:

 

  • بازشناخت هنر اصیل و ملی
  • کمک به بازآوری فکر و طرح
  • ترغیب به حفظ صنایع دستی
  • معرفی شغل
  • بالابردن کیفیت ارتباط دست و فکر
  • شناخت طرح ها و اسلیم ها
  • شناخت انواع گره ها
  • جداسازی و تلفیق رنگ ها
  • خودباوری با خلق یک اثرهنری

تصاویر

آشنایی با سایر امکانات مجتمع آموزشی طرح نو