رفتن به محتوای اصلی

کتابخانه

کتابخانه

 ‌‌می‌گویند: کتابخانه قلب مدرسه است و مدرسه بدون کتابخانه کالبدی بی جان است. عادت به خواندن از کودکی شکل ‌‌می‌گیرد و بعد از خانواده مدرسه دومین محیطی است که باید مقدمات ایجاد این عادت را در کودک ایجاد کند.کتاب خانه مجتمع آموزشی طرح نو به تفکیک برای دوره دبستان و دبیرستان با کتاب هایی بالغ بر ۵هزار جلد در خدمت دانش آموزان عزیز می باشد. کتاب ها به روش دیویی (که یک رده بندی.جهانی  است)طبقه بندی شده اند.دانش آموزان همانند سایر دروس، زنگ کتاب خانه(مطالعه) دارند.تمامی دانش آموزان عضو کتاب خانه هستند و می توانند از کتاب های موجود بر طبق علاقه فردی استفاده کنند. زنگ های تفریح، فضای گرم کتابخانه پذیرای دانش آموزان کتابخوان برای مطالعه و امانت کتاب می باشد.

تصاویر

سایر امکانات

آشنایی با سایر امکانات مجتمع آموزشی طرح نو