رفتن به محتوای اصلی
جنسیت
وضعیت نظام وظیفه
وضعیت تأهل
سوابق تحصیلی
موارد بیشتر
:مواردی که باید در این بخش ذکر شود
نام دانشگاه محل تحصیل/رشته ی تحصیلی/ معدل/سال فارغ التحصیلی
سوابق کاری
موارد بیشتر
مواردی که نیاز است در این بخش عنوان شود : نام محل کار - سمت سازمانی - تاریخ شروع - تاریخ پایان - پرداخت حق بیمه - حقوق دریافتی - علت ترک خدمت - آدرس و تلفن محل کار
دوره‌های آموزشی
موارد بیشتر
مواردی که نیاز است در این بخش عنوان شود : نام موسسه آموزشی ، عنوان دوره آموزشی ، علت آموزش ، مدت دوره ، مدرک دریافتی